Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Voorwaarden

Onderstaand treft u de regels en voorwaarden aan op basis waarvan wij opdrachten uitvoeren en/ of uitbesteden, alsmede de regels voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu op basis waarvan wij onze werkzaamheden uitvoeren.

Algemene voorwaarden
Acceptatiereglement mobiel puinbreken
Top