Website

Kok Lexmond heeft deze website zorgvuldig vervaardigd, samengesteld en inhoudelijk gevuld. Echter aanvaardt Kok Lexmond geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door hierin voorkomende onjuistheden. 
De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij of zij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Wij sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen. 
De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Hiervoor is toestemming van de auteur en/of Kok Lexmond nodig. 
Op deze website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere websites. Kok Lexmond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of andere elementen van deze websites.

email

De informatie die verzonden wordt via e-mailberichten (en bijlagen) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming krijgen de e-mail (en bijlagen) te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan. De informatie in het e-mailbericht (en bijlagen) kunnen vertrouwelijk van aard zijn. Als u bericht(en) abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender en het bericht (en bijlagen) te vernietigen.