indrukwekkende installaties

Kok Lexmond beschikt over een vijftal – in eigen beheer ontwikkelde – mobiele bewerkingsinstallaties (menginstallaties). De mobiele bewerkingsinstallaties (mengers) zijn inzetbaar op locatie voor uiteenlopende toepassingsgebieden, zoals:

 • Produceren van (asfalt) granulaten met bindmiddelen
 • Stabiliseren en/of immobiliseren van baggerslib
 • Stabiliseren/immobiliseren van grond en/of verontreinigde grond
 • Stabiliseren van (leemhoudend) zand
 • Produceren van beton, stabilisatiezand en hydraulische granulaten


Het proces van immobiliseren en stabiliseren vindt plaats door toevoeging van cement, kalk, ongebluste kalk of desgewenst een combinatie daarvan.

Er zijn zowel installaties met een grote capaciteit als met een kleine capaciteit. Hierdoor kunnen, tegen een scherp tarief, in korte tijd grote hoeveelheden grondstoffen of halffabricaten worden geproduceerd tot het gewenste eindproduct. Kenmerkend voor de installaties is de hoge productiecapaciteit en de vele mogelijkheden voor het op maat maken van het gewenste eindproduct.

De korrelgrootte van het te produceren product mag variëren tussen 0 en 60 mm. Uiteraard kunnen grotere korrelgroottes worden verkleind met behulp van één van de mobiele puinbreekinstallaties.

Ook heeft Kok Lexmond twee cementgebonden funderingen ontwikkeld: ListaWee en BozaWee.

ListaWee als secundaire bouwstof

ListaWee is een lichtgewicht gebonden funderingsmateriaal, welke gebruikt kan worden als fundering voor wegen en terreinen. ListaWee geeft een sterke reductie op de asfalt- of betondikte voor projecten of zwaarder belaste terreinen. Het is een immobilisaat conform BRL 9322. ListaWee is opgebouwd uit gerecycled cellenbeton (gasbeton), grond en bindmiddelen. Hierdoor is het een duurzaam vormgegeven bouwstof.

Eigenschappen van ListaWee

 • Milieu: De kwaliteit van ListaWee voldoet aan de voorwaarden voor vormgegeven bouwstoffen volgens het Besluit Bodemkwaliteit.
 • Duurzaamheid: Het product ListaWee is een alternatief voor primaire en secundaire grondstoffen zoals zand/grind of (hydraulisch) menggranulaat. ListaWee is een secundaire bouwstof.
 • Karakteristieke druksterkte: Een druksterkte van 1,5 tot 5 MPa kan worden gerealiseerd door verschil in toevoeging van hulpstoffen.


De civiel technische eigenschappen zijn:

 • Korrelgrootte 0/16
 • Stortgewicht tussen 1100 en 1200 kg/m3
 • Verdicht in situ tussen 1500 en 1600 kg/m3

BozaWee als secundaire bouwstof

BozaWee is een kwalitatief hoogwaardig funderingsmateriaal dat wordt gemaakt van minerale reststoffen en een bindmiddel. BozaWee kan worden toegepast als fundering onder wegen en fietspaden, verharding van parkeerterreinen, verharding van bedrijfsvloeren én als half verharding. BozaWee betreft een cementgebonden fundering.

Eigenschappen van BozaWee

 • Milieu: De kwaliteit van BozaWee voldoet aan de milieu hygiënische eisen conform de BRL 9322 en is vrij toepasbaar conform het Besluit Bodemkwaliteit.
 • Duurzaamheid: BozaWee is een alternatief voor primaire en secundaire grondstoffen zoals zand, grind of granulaat. Het is een product dat bijdraagt aan CO2-reductie en besparing geeft op de afdichtlaag. BozaWee is een secundaire bouwstof. 
 • Karakteristieke druksterkte: Met BozaWee kan een druksterkte worden gerealiseerd naar wens vanaf minimaal 1,5 MPa door verschil in toevoeging van hulpstoffen. 


De civiel technische eigenschappen zijn:

 • Korrelgrootte 0/20,
 • Stortgewicht tussen 1500 en 1600 kg/m3
 • Verdicht in situ ca. 1900 kg/m3. 

Persoonlijk advies

Ron Hilgeman

Verkoop en projectleiding