40 jaar ervaring in de buitenruimte

Het aannemen van grond, weg- en waterbouwkundige werken is één van de activiteiten van Kok Lexmond. De opdrachtgevers bestaan uit gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden, maar ook particulieren. Bij de uitvoering van ieder project geldt dat Kok Lexmond meedenkt met de vraagspecificatie van opdrachtgevers en ernaar streeft om binnen een vooraf afgesproken budget een kwalitatief hoogwaardig eindproduct op te leveren.

Werkzaamheden grond, weg- en waterbouw

In de afgelopen 40 jaar heeft Kok Lexmond ervaring opgedaan en een groot aantal referenties opgebouwd op het gebied van:

  • Bouw- en woonrijp maken;
  • Aanleg van natuurgebieden en terreinen;
  • Asfaltering en bestrating van wegen;
  • Aanleg van rioleringen en drainage;
  • Groot grondverzet;
  • Kust- en oeverwerken, beschoeiingen en bestortingen;
  • Bodem profielverbeteringen en bodem beschermingen;
  • Bodem saneringen;
  • Beplantingen en groenvoorzieningen.

De juiste certificeringen in huis

Voor elk vraagstuk heeft Kok Lexmond een passende oplossing. Of het nu gaat over het bouwrijp maken van een terrein met gerecyclede materialen, het saneren van een verontreinigde bodem of het innemen van bouw- en sloopafval. Ook de bijbehorende certificeringen zijn daarbij geen probleem. Kok Lexmond heeft de juiste expertise in huis.

Vraag naar de mogelijkheden

Op zoek naar de beste oplossing voor uw vraagstuk?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor vakkundig advies.