Gips van GipsNet verbetert de structuur van uw kleigrond!

Waarom gips toepassen op kleigronden?

 • De kalk die in klei zit lost bij weinig aanvoer van organisch materiaal niet voldoende op bij een hoge pH-waarde. Gips is daarentegen direct oplosbaar in water, met als gevolg dat calcium snel vrij komt.
 • Het vrijgekomen calcium geeft meer lucht aan uw kleigrond doordat het de kleiplaatjes uit elkaar duwt. Hierdoor verbetert de structuur en bewerkbaarheid van uw kleigrond.
 • Ook zorgt een toename van calcium voor een betere en diepere wortelgroei, dit komt de opbrengst van uw akkers ten goede.
 • Bemesting met gips vermindert tevens de scheurvorming in de bodem bij droogte.
 • Proeven van ALTIC en PPO in de periode 2000 – 2012 bevestigen dat gips een positief effect heeft op kleigrond.

specificaties

Hieronder vindt u de specificaties van het gips.

Samenstelling

 • 29 – 35 % CaO Calciumoxide
 • 35 – 40 % SO3 Zwaveltrioxide
 • 80 – 90% droge stof

Soortelijk gewicht

 • 750 – 950 kg/m³
 • Gips bevat geen stikstof en fosfaat en valt dus buiten de gebruiksnormenwetgeving.

Advies gebruik

 • 5 tot 10 ton gips/ha gedurende de najaars- en winterperiode op akkerland.
 • 3 tot 5 ton gips/ha gedurende de najaars- en winterperiode op grasland.
 • Uitrijden via de plaatselijke loonwerker.

Particulier gebruik

 • Gips is niet alleen goed voor uw grasland of akkerland, maar ook voor uw bouwland of tuin.

Goed om te weten: het gipspoeder van GipsNet is toegevoegd aan de bijlage AA Meststoffenwet door publicatie in de Staatscourant (categorie I, direct als meststof en categorie III, grondstof voor meststof).

Persoonlijk advies

Marco de Rijke Rayon Midden NL, BE, DE 0650-204671 Mail Marco
André Meijer Rayon Noord/Midden NL 0620-708758 Mail André
Ben Middelkoop Rayon Zuid NL 0620-708773 Mail Ben
Janna Burggraaf Binnendienst 0347-341622 Mail Janna