Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Mengen / Stabiliseren

Voor het mengen of stabiliseren van grond- en afvalstoffen zoals leem, zand, asfalt, granulaten en baggerspecie met kalk-, cement-, en of andere hulpstoffen beschikt Kok Lexmond over een vijftal – in eigen beheer ontwikkelde – menginstallaties. De capaciteit van de installaties zijn van klein tot groot. Hierdoor kunnen, tegen een scherp tarief, in korte tijd grote hoeveelheden grondstoffen of halffabricaten worden geproduceerd tot het gewenste eindproduct. Kenmerkend voor de installaties is de hoge productiecapaciteit en de vele mogelijkheden voor het op maat maken van het gewenste eindproduct. Enkele producten zijn breekasfalt, cement en grote hoeveelheden stabilisatiezand voor onderbanen en verharding volgens BRL 9322.

De korrelgrootte van het te mengen product mag variëren tussen 0 en 60 mm. Uiteraard kunnen grotere korrelgroottes worden verkleind met behulp van één van de mobiele puinbreekinstallaties.

 

Stabiliseren, mengen, immobiliseren

Top