Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Massa Stabilisatie

Massa Stabilisatie (met behulp van het Allu Stabilisatie Systeem) is een methode van bodem verbetering. Zachte ondergronden zoals veen, slappe klei, leem, alsmede baggerspecie worden versterkt door het toevoegen van bindmiddelen tot een diepte van maximaal 7 meter. De methode kan tevens worden gebruikt voor de behandeling van verontreinigde gebieden, door de verontreinigingen te immobiliseren. Dit voorkomt uitspoeling naar de omliggende gebieden.

Toepassingsmogelijkheden:

  • Wegen;
  • Fietspaden;
  • Spoorlijnen;
  • Pijpleidingen;
  • Bouwrijp maken van grond bestemd voor havens, industrie of woonomgevingen.

Voordelen:

  • Minimaliseren van transport: minder impact op het milieu, beperkt de overlast voor omwonenden en beperkt de schades aan de toevoerwegen.
  • Verkorten van de bouwtijd: ca. een maand na realisatie stabilisatie kan gestart worden met het aanbrengen van de verharding.

Project “Fietspad Koolwijkseweg-Benedenheulseweg te Stolwijk”

Dit fietspad ligt in een gebied waar de ondergrond uit veen bestaat. Veen is niet draagkrachtig, hierdoor is er gekozen voor een alternatieve werkwijze. De ondergrond wordt gestabiliseerd met behoud van zoveel mogelijk eigenschappen van de grond.

Meer over Kok Lexmond from TV Media Partners on Vimeo.

Project “Vervangen Jirnsumersyl & herinrichten Grousterdyk te Jirnsum”

Ten behoeve van de aanleg van een nieuwe brug te Jirnsum zijn de landhoofden van de brug verstevigd met behulp van Massa Stabilisatie. Dit voorkomt zettingen van de weg naar en van de brug in de toekomst. Bijkomend voordeel is dat de stalen damwanden van de brughoofden worden ontlast. Omroep Fryslân heeft het project gefilmd:

Voor meer informatie over Massa Stabilisatie neem geheel vrijblijvend contact op met Kok Lexmond, tel. 0347-341622, info@koklexmond.nl.

Massa Stabilisatie Allu Kok Lexmond Massa Stabilisatie Allu Kok Lexmond Massa Stabilisatie Allu Kok Lexmond Massa Stabilisatie Allu Kok Lexmond

Top