Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Massa Stabilisatie Vlaardingen

Massa Stabilisatie Vlaardingen Kok Lexmond B.V.

In opdracht van Gemeente Vlaardingen is Kok Lexmond B.V. afgelopen vrijdag gestart met een project waarbij de traditionele voorbelasting van het wegtracé niet wordt uitgevoerd, maar in plaats hiervan wordt Massa Stabilisatie toegepast. Hiermee wordt een enorme tijdswinst behaald, één van de voordelen van Massa Stabilisatie.

Massa stabilisatie is relatief nieuw op de Nederlandse markt. Kok Lexmond B.V. is momenteel de enige onderneming die over een machine beschikt waarmee Massa Stabilisatie kan worden toegepast. Er zijn in Nederland tot op heden twee projecten uitgevoerd, beide door Kok Lexmond B.V. (in samenwerking met Fugro).

Voor de uitvoering van projecten waarin Massa Stabilisatie wordt toegepast is Kok Lexmond B.V. als uitvoerend aannemer een samenwerkingsverband aangegaan met Fugro. Fugro verzorgt de vooronderzoeken (sonderingen, grondsamenstelling) en doet laboratorium testen teneinde de juiste binder en binder hoeveelheden te kunnen bepalen. Fugro maakt vervolgens een adviesrapport voor de klant. Nadat door de klant is besloten om Massa Stabilisatie toe te passen als vervanger van de traditionele voorbelasting wordt er door Fugro tijdens en na afloop van de werkzaamheden gemonitord en gerapporteerd.

De samenwerking met Fugro maakt dat wij opdrachtgevers een totaal concept kunnen aanbieden, van advies, ontwerp, uitvoering en nacontrole tot eindrapportage.

Meer informatie vindt u op: http://koklexmond.nl/massa-stabilisatie/. Of neem geheel vrijblijvend contact op met Kok Lexmond B.V., tel. 0347-341622, info@koklexmond.nl.

© 2016 Kok Lexmond B.V.

Massa Stabilisatie Vlaardingen Kok Lexmond B.V. Massa Stabilisatie Vlaardingen Kok Lexmond B.V. Massa Stabilisatie Vlaardingen Kok Lexmond B.V. Massa Stabilisatie Vlaardingen Kok Lexmond B.V.

 

Top