Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Massa Stabilisatie te Stolwijk (artikel Cobouw)

Massa Stabilisatie, Allu, Kok Lexmond

Ten behoeve van het project “Fietspad Koolwijkseweg-Benedenheulseweg te Stolwijk” voert Kok Lexmond de stabilisatie uit. Dit door middel van Massa Stabilisatie, een methode van bodemverbetering. De methode is ontwikkeld door het Finse Allu. Zachte ondergronden zoals veen, slappe klei, leem, alsmede baggerspecie worden versterkt door het toevoegen van bindmiddelen tot een diepte van maximaal 7 meter.

Het fietspad te Stolwijk ligt in een gebied waar de ondergrond uit veen bestaat. Veen is niet draagkrachtig, hierdoor is er gekozen voor een alternatieve werkwijze. De ondergrond wordt gestabiliseerd met behoud van zoveel mogelijk eigenschappen van de grond.

Lees het artikel in de Cobouw: http://www.cobouw.nl/artikel/1604191-bodem-fietspad-stabiel-met-bindmiddel

Massa Stabilisatie Kok Lexmond Allu Massa Stabilisatie Kok Lexmond Allu Massa Stabilisatie Allu Kok Lexmond

Top