Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Inname bouw- en sloopafval

Een voorbeeld waarin het bouw- en sloopafval vrij komt is bij het bouwen, renoveren en/of slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen.

Onderstaand bouw- en sloopafval neemt Kok in;

 • Asbesthoudende materialen
 • Asfalt
 • Autobanden
 • Bouw- en sloopafval
 • Dakafval
 • Gasbeton
 • Gips
 • Glas
 • Groenafval
 • Grof huishoudelijk afval
 • Grond
 • Hout – B
 • Hout – C
 • Kunststof
 • Puin
 • Teerhoudend asfalt
 • IJzer

Indien u een acceptatiereglement wenst van een bepaalde afvalstof is deze op te vragen via info@koklexmond.nl. Zonder afvalstroomnummer kan Kok geen bouw- en sloopafval accepteren.

Top