Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Grond, weg- en waterbouw

De aanneming van grond, weg- en waterbouwkundige werken is één van de hoofdactiviteiten van Kok Lexmond.  De opdrachtgevers bestaan uit gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden alsmede particulieren. Bij de uitvoering van ieder project geldt dat Kok Lexmond meedenkt met de vraagspecificatie van opdrachtgevers en ernaar streeft om binnen een vooraf afgesproken budget een kwalitatief hoogwaardig eindproduct op te leveren. In de afgelopen 35 jaar heeft Kok Lexmond ervaring opgedaan en een groot aantal referenties opgebouwd op het gebied van:

  • Bouw- en woonrijp maken;
  • Aanleg van natuurgebieden en terreinen;
  • Asfaltering en bestrating van wegen;
  • Aanleg van rioleringen en drainage;
  • Groot grondverzet;
  • Kust- en oeverwerken, beschoeiingen en bestortingen;
  • Bodem profielverbeteringen en bodem beschermingen;
  • Bodem saneringen;
  • Beplantingen en groenvoorzieningen.

Top