Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Gips en gasbeton recycling

GipsNet is sinds 2005 actief in de recyclingbranche op het gebied van de inzameling van gips en gasbeton (cellenbeton).

GipsNet heeft, een in eigen beheer, ontwikkelde installatie waarmee gips wordt gesorteerd, ontdaan van verontreinigingen, gemalen en gezeefd tot een volledig schoon poeder. Deze installatie wordt jaarlijks geoptimaliseerd en verbeterd. Het poeder wordt door GipsNet geleverd als grondstof aan de gips verwerkende industrie in zowel het binnen- als buitenland. GipsNet heeft de mogelijkheid om het gipspoeder in diverse fracties te produceren. De gips verwerkende industrie maakt met behulp van het gerecyclede gips nieuwe gipsplaten/gipsblokken. Ook wordt gipspoeder toegepast als bindmiddel in gietvloeren. De gips verwerkende industrie is hierdoor in staat natuurlijk gips te vervangen met gerecycled gips, dit beperkt het gebruik van natuurlijke grondstoffen en past perfect in de cradle to cradle gedachte.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (vroeger SenterNovem) heeft het geproduceerde gipspoeder officieel aangemerkt als grondstof (end-of-waste).

GipsNet recyclet ook gasbeton. Gasbeton wordt toepast in twee recent ontwikkelde producten: LigraWee (lichtgewicht granulaat voor in de wegenbouw) en ListaWee (lichtgewicht gebonden fundering materiaal).

Gemengde vrachten van gips en gasbeton kunnen eveneens worden aangeleverd; ook de aanlevering van vrachten met verontreinigingen of de aanlevering van gasbeton met ijzer is mogelijk. Bij de aanlevering van gemengde of verontreinigde vrachten wordt een hoger tarief gehanteerd vanwege de hogere verwerkingskosten. Onder verontreinigingen wordt verstaan houtvezelplaten, geperste stroplaten, cementgebonden platen, spaanplaat, isolatiemateriaal, bijmenging van hout, grond, zand, bagger, steen– of betonpuin, plastic, dakafval of resten geplakt dakleer. Het is verboden vrachten aan te leveren waarin zich asbest bevindt.

GipsNet bevindt zich in Gorinchem, echter is het storten van gips te Meppel ook mogelijk (bij de vestiging Kok Meppel). Bij de vestiging in Gorinchem is aanvoer (alsmede afvoer van gipspoeder) over water mogelijk.

Transport
Naast de aanlevering van gips en gasbeton op onze verwerkingslocaties verzorgen wij desgewenst ook het transport van deze afvalstoffen. Vanaf iedere locatie is de afvoer van gips en gasbeton mogelijk, middels de inzet van kippertrailers, trailers met walking floor of d.m.v. plaatsing van één van de speciale gipscontainers.

gips recycling; gasbeton recycling transport; gips recycling; gasbeton recycling Gips recycling; gasbeton recycling; cellenbeton recycling; gipspoeder gerecyclet gipspoeder

Top