Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Gips als bodemverbeteraar

Gips als bodemverbeteraar
Gips van GipsNet verbetert de structuur van uw kleigrond!

Waarom gips toepassen op kleigronden?

 • De kalk die in klei zit lost bij weinig aanvoer van organisch materiaal niet voldoende op bij een hoge pH-waarde. Gips is daarentegen direct oplosbaar in water, met als gevolg dat calcium snel vrij komt.
 • Het vrijgekomen calcium geeft meer lucht aan uw kleigrond doordat het de kleiplaatjes uit elkaar duwt. Hierdoor verbetert de structuur en bewerkbaarheid van uw kleigrond.
 • Ook zorgt een toename van calcium voor een betere en diepere wortelgroei, dit komt de opbrengst van uw akkers ten goede.
 • Bemesting met gips vermindert tevens de scheurvorming in de bodem bij droogte.
 • Proeven van ALTIC en PPO in de periode 2000 – 2012 bevestigen dat gips een positief effect heeft op kleigrond.

Samenstelling en advies

 • 29 – 35 % CaO Calciumoxide
 • 35 – 40 % SO3 Zwaveltrioxide
 • 80 – 90% droge stof

Soortelijk gewicht

 • 750 – 950 kg/m³
 • Gips bevat geen stikstof en fosfaat en valt dus buiten de gebruiksnormenwetgeving.

Advies

 • 5 tot 10 ton gips/ha gedurende de najaars- en winterperiode op akkerland.
 • 3 tot 5 ton gips/ha gedurende de najaars- en winterperiode op grasland.
 • Uitrijden via de plaatselijke loonwerker.

Particulier

 • Let op: gips is niet alleen goed voor uw grasland of akkerland, maar ook voor uw bouwland of tuin.

Gipspoeder van GipsNet B.V. is toegevoegd aan de bijlage AA (categorie I, direct als meststof en categorie III grondstof voor meststof) door publicatie in de Staatscourant.

Top