Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Bouwstoffen

De afzet van primaire en secundaire bouwstoffen neemt een belangrijke plaats in binnen de dagelijkse bedrijfsvoering van Kok Lexmond. Deze richt zich met name op de afzet van granulaten.

De afzet van granulaten gebeurt vanuit de locaties in Lexmond, Gorinchem, Meppel, Kerkrade en vanaf diverse breeklocaties door het gehele land. Ten behoeve van deze laatste groep heeft Kok Lexmond een eigen granulatenbank 
Naast de afzet van granulaten wordt een breed scala aan andere bouwstoffen vermarkt, waaronder zand en grind, alsmede ophooggrond, teelaarde, tuinaarde (al dan niet bemest) en kleigrond.

Top