Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Afvalstoffen

Diversificatie is altijd een van de belangrijkste pijlers geweest binnen Kok Lexmond. De toenemende zorg voor het milieu, alsmede de groeiende vraag naar recyclingproducten, hebben ertoe geleid dat Kok Lexmond inmiddels over een drietal erkende verwerkingsinrichtingen beschikt voor het verwerken van afvalstoffen.
Binnen deze drie locaties tracht Kok Lexmond middels specialistisch materieel uiteenlopende afvalstoffen geschikt te maken voor hergebruik. De afvalverwerkende activiteiten bestaan voornamelijk uit de inname en scheiden van bouw- en sloopafval, het shredderen van hout- en groenafval, het reinigen van (verontreinigde) grond en het breken van steen- en betonpuin en/of asfalt.

Top