Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Afronding van het project te Rhenoy

De uit de sloop vrijgekomen puin wordt gebroken tot gecertificeerd betongranulaat dat op de locatie wordt hergebruikt als fundering onder de toekomstige wegen.

Top