Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Zeven

Kok Lexmond beschikt over vele verschillende zeefmogelijkheden en heeft de juiste installatie voor elk soort project. De diverse (mobiele) zeven, zoals trommelzeven, standaard schudzeven, stangenzeven en spanwellezeven, zijn inzetbaar op zowel locatie als op de verschillende vestigingen.

Zeven op locatie van zand, grond of puin vermengd met bodemvreemde materialen heeft veel voordelen. In de meeste gevallen worden aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd voor transport van materialen of wordt direct hergebruik op locatie bewerkstelligd. Daarbij worden stortkosten aanzienlijk verminderd door materialen op locatie te scheiden.

Kok Lexmond levert een totaalconcept, waarin de wensen en eisen van haar opdrachtgevers centraal staan. Het zeef-/recyclingsproces is erop gericht materialen te verwerken tot herbruikbare grond- of bouwstoffen, waarbij het reduceren van de belasting van het milieu voorop staat en minimalisering van stortkosten wordt nagestreefd. Dit laatste wordt gerealiseerd door continu te investeren in nieuwe technieken en werkmethoden. Teneinde bovenstaande te kunnen realiseren en de meest uiteenlopende projecten voor opdrachtgevers te kunnen uitvoeren, beschikt Kok Lexmond voor ieder project over de juiste installatie.

Top