Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

1.471 zonnepanelen voor Kok Lexmond

Kok Lexmond kiest voor een duurzame toekomst! De loods is van maar liefst 1.471 zonnepanelen voorzien. De zonnepanelen zijn geleverd door SolarOplossing (https://solaroplossing.nl/) uit Lexmond.

Top