Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Inname bouw- en sloopafval

Een voorbeeld waarin het bouw- en sloopafval vrij komt is bij het bouwen, renoveren en/of slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen.

Onderstaand bouw- en sloopafval neemt Kok in;

  • Asbesthoudende materialen
  • Asfalt
  • Autobanden
  • Bouw- en sloopafval
  • Dakafval
  • Gasbeton
  • Gips
  • Glas
  • Groenafval
  • Grof huishoudelijk afval
  • Grond
  • Hout – B
  • Hout – C
  • Kunststof
  • Puin
  • Teerhoudend asfalt
  • IJzer

Indien u een acceptatiereglement wenst van een bepaalde afvalstof is deze op te vragen via info@koklexmond.nl. Zonder afvalstroomnummer kan Kok geen bouw- en sloopafval accepteren.

Top