Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Gips als bodemverbeteraar

Gips als bodemverbeteraar
Gips van GipsNet verbetert de structuur van uw kleigrond!

Waarom gips toepassen op kleigronden?

 • De kalk die in klei zit lost bij weinig aanvoer van organisch materiaal niet voldoende op bij een hoge pH-waarde. Gips is daarentegen direct oplosbaar in water, met als gevolg dat calcium snel vrij komt.
 • Het vrijgekomen calcium geeft meer lucht aan uw kleigrond doordat het de kleiplaatjes uit elkaar duwt. Hierdoor verbetert de structuur en bewerkbaarheid van uw kleigrond.
 • Ook zorgt een toename van calcium voor een betere en diepere wortelgroei, dit komt de opbrengst van uw akkers ten goede.
 • Bemesting met gips vermindert tevens de scheurvorming in de bodem bij droogte.
 • Proeven van ALTIC en PPO in de periode 2000 – 2012 bevestigen dat gips een positief effect heeft op kleigrond.

Samenstelling en advies

 • 29 – 35 % CaO Calciumoxide
 • 35 – 40 % SO3 Zwaveltrioxide
 • 80 – 90% droge stof

Soortelijk gewicht

 • 750 – 950 kg/m³
 • Gips bevat geen stikstof en fosfaat en valt dus buiten de gebruiksnormenwetgeving.

Advies

 • 5 tot 10 ton gips/ha gedurende de najaars- en winterperiode op akkerland.
 • 3 tot 5 ton gips/ha gedurende de najaars- en winterperiode op grasland.
 • Uitrijden via de plaatselijke loonwerker.

Particulier

 • Let op: gips is niet alleen goed voor uw grasland of akkerland, maar ook voor uw bouwland of tuin.
Top