Kok Lexmond Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND

Certificering

Kok Lexmond hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.
Om dit aantoonbaar te maken heeft Kok Lexmond een aantal certificeringen behaald, te downloaden via onderstaande snelkoppelingen:

VCA VGM Checklist Aannemers
> ISO 9001 : 2015
> NLBSB® productcertificaat Recyclinggranulaat (BRL2506-2)
> FPC Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
> NLBSB® productcertificaat Grond (BRL 9335)
> Procescertificaat Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie (BRL 7500)
> Declaration of Performance (DoP) menggranulaat 031,5
Declaration of Performance (DoP) betongranulaat 031,5
> Conformiteitsverklaring menggranulaat 0/31,5
Conformiteitsverklaring betongranulaat 0/31,5
NL BSB® Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen als constructief vormgegeven bouwstof
> Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

VCA** VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. De VCA is echter veel meer dan alleen een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Een van de doelstellingen van Kok Lexmond is het streven naar een beleidsvoering waarin al het mogelijke is gedaan om ongevallen te voorkomen en medewerkers een veilige, motiverende en interessante werkomgeving te bieden.

ISO 9001: 2015
De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Eén van de eisen is  dat het kwaliteitsbeleid van de organisatie op papier staat en dat dit beleid bekend is bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Het ISO 9001:2015 certificaat is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

BRL 2506-2 productcertificaat voor recyclingsgranulaten
De verwerking van steen- en betonpuin tot herbruikbare granulaten in de wegenbouw  en betonindustrie vindt plaats conform de regels en eisen zoals die zijn vastgelegd in de BRL 2506-2. Recyclinggranulaat ontstaat door bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie (puinbreker). De bewerking bestaat in hoofdzaak uit breken en zeven van het materiaal. Kok Lexmond B.V. beschikt over een eigen laboratorium waar dagelijks de op de werken genomen monsters worden geanalyseerd op korrelverdeling en samenstelling.

BRL 9335 Grondbank
Deze BRL met bijbehorende protocollen beschrijft de werkzaamheden voor het beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen in het kader van het besluit bodemkwaliteit. Op basis van de kwalificatie wordt de grond toegepast in de regeling bodemkwaliteit genoemde bodemfunctieklassen achtergrondwaarde, wonen of industrie.

BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
Kok Lexmond B.V. beschikt over het procescertificaat “Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie” (BRL 7500). De volgende activiteiten behoren tot deze richtlijn: het accepteren, opslaan, samenvoegen en bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie resp. van andere –tot grond bewerkbare- afvalstoffen tot baggerspecie, grond of bouwstof dat voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor de feitelijke bewerking zelf, die een essentiële stap binnen het proces vormt, is deze BRL specifiek gericht op de ex situ reiniging van verontreinigde grond en baggerspecie door middel van droge zeeftechnieken.

Top